ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα, παρακαλούμε υπολογίστε +1 ώρα από την ώρα που αναγράφεται στην Agenda. Οι ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι CET (Central European Zone).

If the broadcast does not start by pressing Play, press Control F5 on Windows or Command R on Mac. Along with the live monitoring of the Conference discussions, you can take advantage of the networking with sponsors and delegates by opening (right click on the Networking menu) a new window in your browser.

Privacy Policy Register
Accessibility Options

More Readable Font

Font Resize

Highlight Links

Reset or Remove Styles

Text Contrast Change

Red:

Green:

Blue:

Background Constrast Change

Red:

Green:

Blue: